SIMPATICI – EPS 273 – 13/05/2015

Episodju 273

Isem: Titwib

Kitba ta’ John Suda

13 ta’ Mejju 2015 fid-20.45

Walter ma jiflahx u jibqa’ d-dar. Lil Ruth jirrabjaha ghax jghaggibhom wisq. Ganni jgib kejk l-ufficcju u jittiekel kollu… lanqas bicctejn ghall-qassis u l-abbati tat-tberik ma jifdal. Joe jidhol irrabjat fuq ix-xoghol ghax is-Sur Agius iridhom jahdmu aktar. Imma l-aktar li tidhol irrabjata hi l-mara tas-Sur Agius stess li tigi tfittxu fuq ix-xoghol. Se ssibu jew le? U ghaliex kulhadd jibda jittewweb?

Our Sponsors