SIMPATICI – EPS 272 – 06/05/2015

Episodju 272

Isem: ECDL

Kitba ta’ Brian Farrugia

6 ta’ Mejju 2015 fid-20.45

Fir-rahal se jorganizzaw Fun Day u Mariah u Manwel se jiehdu sehem f’recta bhala parti mill-attivitajiet. Izda din il-Fun Day se tahbat vicin hafna l-ezamijiet tal-ECDL. Fuq ix-xoghol Joe jghaddi kumment lil Ganni dwar l-ECDL u dan jahseb li qed jirredikolah. Ganni jiehu ghalih u kulhadd izomm mieghu. Imma wara ftit, Joe stess ihajru jibda jiehu kors tal-kompjuter.

Our Sponsors