SIMPATICI – EPS 270 – 22/04/2015

Episodju 270

Isem: TPARTIT

Kitba ta’ Frida Cauchi

22 ta’ April 2015 fid-20.45

Is-Sur Naudi tal-ABS Auditors icempel lil Joe u jaghtih l-ahbar li se jibghat lil Patricia f’ufficcju barra minn Malta. Fl-ufficcju ta’ Dora, Maggie tigiha kurzità x’fiha l-bagalja ta’ Francesca. Is-Sur Tonna jirrabja ghax dan m’ghandux jinteressa lill-maid. Imma Francesca tohodha bil-hlewwa u tghidilha li fil-bagalja hemm xi haga li qatt ma rat bhalha qabel. U Maggie tahseb hazin…

Our Sponsors