SIMPATICI – EPS 267 – 25/03/2015

267 Mrs AxiaqEpisodju 267

Isem: NINNA NANNA

Kitba ta’ John Suda

25 ta’ Marzu 2015 fid-20.45

Patricia tqajjem plejtu fl-ufficcju ghax fit-toilet hemm wirdiena. Kulhadd irid jaghmilha tar-ragel imma tispicca tmur toqtolha Lorrie. Fid-dar, Joe jghid xi haga u Katrin tiehu ghaliha. Tant titfantas li tidhol f’kamritha u ma trid tohrog b’xejn. U difficli biex tikkonvinciha.

Our Sponsors