SIMPATICI – EPS 265 – 11/03/2015

Episodju 265

 

Isem: NAMUR

Kitba ta’ John Suda

 

11 ta’ Marzu 2015 fid-20.45

 

Patricia ssib fjura fuq l-iskrivanija taghha. Dil-mossa xejn ma toghgobha. Min-naha l-ohra, f’qalb Karl qed tinbet gibda ta’ namur. Lejn min? Fl-ufficcju ta’ Dora, Maggie tghid li holmot b’attur gustuz u vampir. Pat twahhal f’rasha li l-fjura gabhielha l-hares. X’jaghmel Ganni bl-ghajnuna ta’ Jimmy? U Karl lil min jisma’ tghid li hu gustuz?

Our Sponsors