SIMPATICI – EPS 264 – 04/03/2015

Episodju 264

Isem: TESTMENT

Kitba ta’ Joe Gatt

4 ta’ Marzu 2015 fid-20.45

Il-Hadd filghodu Karl ibakkar ghall-quddies biex wara jmur jistad ma’ Alex. Il-Kappillan ukoll ibakkar… biex wara li jdaqqes imur jimla zaqqu ghand il-parruccani. Bla ma jkun jaf jispicca mistieden ta’ Charlie. Izda jirnexxielu jiekol? L-ghada fl-ABS jissemma t-testment. Donnu kulhadd ghandu testment minbarra Joe. Ma jkunx testment!

Our Sponsors