Simpatici – Episode 242 – LEJL TA’ SKIET


Kitba ta’ Joe Gatt 
– 19 ta’ Diċembru 2012 fid-20.30. 

L-ispirtu tal-Milied dejjem igib ferh, attivita u ghaqda. Kulhadd jara kif izejjen mill-ahjar li jista’ kemm fid-dar kif ukoll fuq ix-xoghol. U hekk jigri ghand l-ABS. Ghal Jimmy dan hu l-ewwel Milied ghalih f’Malta u allura jrid jghin lil Ganni… jew ittellfu? Din is-sena Joe ghandu pjanijiet li jqatta’ lejlet il-Milied u nhar il-Milied mal-familja. Imma ghaliex anke fil-Milied jinqalghu il-problemi? Min jiehu ghalih? Min jiffastidja ruhu? X’jigri ezatt? Insomma, imbuljuta, tizjin, ferh, paci u l-Milied it-Tajjeb lil kulhadd!

Our Sponsors