PREMIER – 26 MARCH – THE GREENFIELDS


Bdew idoqqu waqt quddiesa folk ghaz-zghazagh fil-Hamrun. Dahlu jdoqqu fuq it-televixin waqt programm religjuz. Fost il-hafna kanzunetti folk bil-Malti jibqghu maghrufa Il-Karozzin, It-Terramaxka, Il-Banda ta’ Indri u l-Vapur tal-Art fost ohrajn.

Premier – l-Erbgha wara l-aħbarijiet.

Our Sponsors