INTRICCI – Soap Opera


Intriċċi: il-familji Caruana u Camilleri, zewg familji sinjuri fejn l-istess membri huma rivali ta’ xulxin. Din id-drama tirrakonta hajjithom u dak li akkost ta’ kollox lesti li jaghmlu ghal kull forma ta’ poter. Thobbhom jew tobghodhom mintix se twaqqafhom minn dak li jridu jakkwistaw.
INTRICCI… soap opera gdida minn Ottubru 2015 fuq NET TV.
Intricci Banner
Our Sponsors