INTRICCI – L-ahhar episodju

F’dan l-ahhar episodju tas-sensiela, jifdal certi kurzitajiet kbar bhal x’inhu r-rizultat ghal Mario u ghal John…… kollox jiddependi minn dak li jixtiequ jsiru jafu! Qisu l-hbiberija bejn Marilena u Peter ma baqghetx ta’ zewgt kollegi fuq ix-xoghol li ma jahmlux lil xulxin. X’kundizzjoni qed jitlob Martin? Min jisfa arrestat? Carmen tithassar lil Nardu li wara kollox bil-hazin kollu tieghu huwa zewgha! Lil min ilaqqa’ Martin? Dawn il-mistoqsijiet u intricci jissolvew jew le?

L-Ahhar episodju tas-sensiela INTRICCI… L-Erbgha 22 ta’ Dicembru 2016 fid-21:00 fuq NET TV.

Our Sponsors