Insellmulek Lino Grech


Hermann Bonaci Productions issellem il-memorja ta’ Lino Grech li halla din id-dinja. Lino jibda imfakkar ghall-kitba tieghu f’ Simpatici u il-parti tas-Sur Callus u hafna aktar! Kondoljanzi lill-familjari u l-hbieb kollha tieghu! Strieh fis-sliem Lino!

Lino Grech | 1930 – 2013

1209152_10201241611033847_1234418644_n

(Ritratt – Lino Grech waqt l-ahhar darba li kellu filming fuq is-set tas-sitcom SIMPATICI)

(Filmat – wahda mix-xena li Lino Grech zgur jibqa imfakkar ghalija waqt is-sitcom SIMPATICI)

Our Sponsors