SIMPATICI – EPS 263 – 25/02/2015


263 JimmyEpisodju 263

Isem: B’XORTIH

Kitba ta’ Frida Cauchi

25 ta’ Frar 2015 fid-20.45

Jimmy jkun ghand ta’ Cassar, jorqod quddiem it-televixin u ma jqajmuhx. Tigri xi haga li tinkwieta lil Jimmy. Imur jitkellem ma’ Ganni, Lorrie u Alan. Imma anke Joe isir jaf. Anke Salvu u Lieni jindunaw li hemm xi haga mhix f’postha ghand ta’ Cassar. Ix-xorti titbissem lil Maggie, lil Alex u lil Karl. Insomma ix-xorti donnha qed titbissem lil kulhadd…

Our Sponsors