SIMPATICI – EPS 261 – 11/02/2015


Dun Manwel & Kappillan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodju 261

Isem: EZERCIZZJU

Kitba ta’ Joe Gatt

11 ta’ Frar 2015 fid-20.45

Charlie jigi tard biex iwassal it-tfal l-iskola… u x’hin jasal bilkemm ma jiehux ghalih talli Joe jghidlu li ghandu bzonn inaqqas il-piz. Dun Manwel ukoll jiehu ghalih meta l-Kappillan jghidlu li qed jiekol izzejjed! Ghax il-Kappillan donnu ma jarax x’jaghmel hu. Angelo jerga’ jaghmel bawxata bhal tas-soltu… jahrab minn Malta… did-darba l-vittma jkun qassis. Nafuh jew le? Tasal ukoll promotion fil-Korp tal-Pulizija… Min se jilhaq?

Our Sponsors