SIMPATICI – EPS 266 – 18/03/2015

Episodju 266

 

Isem: SINJALI

Kitba ta’ John Suda

 

18 ta’ Marzu 2015 fid-20.45

 

Leonard irid lil Salvinu jiktiblu l-bijografija tieghu. Salvinu ma jridx jaccetta ghax mhux kittieb. Leonard jiehu ghalih. Patricia tidhol irrabjata fl-ufficcju ghax qalghet citazzjoni… u taqla’ pandemonju fl-ufficcju. Ghalxejn il-manjieri tajbin ta’ Ganni biex jinghogob maghha? Ma kienux sinjali!

Our Sponsors