SIMPATICI – eps 260 – 04/02/2015


260 Dora & KatrinIsem: RASSENJAZZJONI

Kitba ta’ Frida Cauchi

4 ta’ Frar 2015 fid-20.45

Fid-dar ta’ Joe kulhadd iqum bla hsejjes ta’ xejn, minbarra Ruth li tqum storbjuza bhas-soltu. Ma jridux iqajmu lil Katrin. Jixtiequha tibqa’ mistrieha ghax tinsab inkwetata dwar Jason. Ruth bilkemm ma tiehux ghaliha u tghid li ahjar tmur lura f’darha. Izda Katrin tiskanta lil kulhadd ghax titfacca mill-bieb ta’ barra. Ma setghetx torqod u telqet kmieni lejn il-knisja. Jitfacca wkoll Dun Manwel li jaghti parir siewi lil kulhadd…

Our Sponsors