SIMPATICI – eps 258 – 21/01/2015


258 PC BorgIsem: STATWETTI

Kitba ta’ John Suda

21 ta’ Jannar 2015 fid-20.45

Joe u Alan sejrin lura fix-xoghol taghhom u hemm bzonn jiehdu azzjoni, anke jekk ikun hemm min ma jiehux gost. Inkella se jfallu. Tghid minhabba l-mawra taghhom fit-Tanzanija? Denise tiehu decizjoni li xejn ma toghgob lil Leonard u Marija. Meta missierha jikkonfrontaha, tkun pronta ssemmilu l-passat tieghu. PC Borg jinduna b’xi nies suspettuzi jhufu vicin id-djar ta’ Cassar u Filletti. Tghid ghandhom x’jaqsmu l-istatwetti li tahom l-Isqof tat-Tanzanija?

Our Sponsors